Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Planavimo dokumentai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ,,Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštasiąs mokyklas)

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtintų 2018 m. kovo 27 d. Nr.V-279 įsakymu,

prašau lopšelio-darželio bendruomenę susipažinti su  2023 metų veiklos ataskaitą.

 2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita