Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Mokestis už vaikų išlaikymą Telšių lopšelyje-darželyje "Eglutė"

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRINIMO “ PAKEITIMO

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-337
Telšiai 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-360 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija.

 

 

Mokestis už maisto produktus ankstyvojo  amžiaus grupių (lopšelio) vaikams

Mokestis už maisto produktus ikimokyklinio (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, kuriems neskiriamas nemokamas maitinimas

Kaina su dotacija (už maisto produktus)

Tėvų mokestis (už maisto produktus)

Kaina su dotacija (už maisto produktus)

Tėvų mokestis (už maisto produktus)

Pusryčiai

0,53 Eur

0,48 Eur

0,60 Eur

0,54 Eur

Pietūs

1,26 Eur

1,13 Eur

1,31 Eur

1,18 Eur

Pavakariai

0,26 Eur

0,23 Eur

0,30 Eur

0,27 Eur

Vakarienė

0,75 Eur

0,67 Eur

0,76 Eur

0,69 Eur

Visos dienos

2,80 Eur

2,51 Eur

2,97 Eur

2,68 Eur