Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Tkslai, uždaviniai, prioritetai

2020 - 2021 m.m. prioritetai

1. Nuotolinio mokymosi būdo diegimas.

2. Lygių galimybių užtikrinimas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

3.Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė, skatinant mokinio ūgtį.

2020 m. Tikslas:

Plėtoti ugdymo (si) patirčių įvairovę, stiprinti šiuolaikinio ugdymo nuostatas, siekiant ugdytinių individualios pažangos, geresnės

ugdymo (si) kokybės, paslaugų plėtojimo, kuriant inovatyvias aplinkas.

 Uždaviniai:

1. Saugoti, puoselėti bei stiprinti psichinę ir fizinę vaikų sveikatą.

2. Kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką:pedagogai-ugdytiniai-tėvai.

3.Užtikrinti palankias sąlygas kiekvienam vaikui, savo įspūdžius, išgyvenimus, mintis, emocijas, reikšti kuo įvairesniais meninės raiškos būdais ir priemonėmis.

4.Tobulinti ugdytinių STEAM kompetencijas.