Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Pradžia

Tėvelių apklausa

Gruodžio mėnesį buvo atlikta anketinė tėvelių apklausa dėl ugdymo kokybės ir vaiko savijautos įvertinimo įstaigoje. Gauti atsakymai bus panaudoti 2022 metų veiklos planavime.

Anoniminėje apklausoje dalyvavo 166 Telšių lopšelį - darželį "Eglutė" ir Rainių skyrių lankančių vaikų tėveliai. Tyrimo metu gauti atsakymai buvo išsamiai išanalizuoti ir gauti rezultatai iliustruojami paveikslėliuose. 

1 2   3   4  5   6   7   8

Pateikus atvirą klausimą "Ar mokytojų teikiamas ugdymas tenkina Jūsų lūkesčius, kodėl?" atsakymai buvo įvairūs. Iš tėvelių nuomonių (40,96%) aiškėja, kad visiškai tenkina mokytojų teikiamas ugdymas. Didžioji dalis gauna išsamius vaiko ugdymo rezultatus mokytojų sudarytuose vertinimo aplankuose, taip pat aktyviai naudojasi elektroniniu dienynu "Mūsų darželis", vaizdo akimirkų sulaukia uždaruose socialiniuose tinkluose (facebook), darželio svetainėje. Dalis tėvelių (48,19%) atsakė: Taip, tenkina - vaikai jaučiasi saugūs, mokytojai kompetetingi, džiaugiasi vedamais edukaciniais užsiėmimais. 18 (10,84%) tėvelių pažymėjo, kad mokytojų ugdymas tenkina iš dalies, išryškėjo tėvelių nuomonė kurie norėtų, kad būtų plačiau pasakojama apie vaiko savijautą, elgesį grupėje.

Sukurta strateginio plano kūrimo komanda, kuri analizuos pateiktus pasiūlymus.

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą!

Pavaduotoja ugdymui, Alma Rubinienė