Sveiki!

mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Darbuotojai

                                                  Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“

                                                           Darbuotojų sąrašas

 Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Baigtos mokymo

įstaigos pavadinimas

1.

Vita Gailienė

direktorė

II kategorija

aukštasis

ŠPI ikimok.ped.

2.

Alma Rubinienė

pav. ugdymui

II kategorija

aukštasis

KU ikimok. ped.

3.

Lina Sakienė

logopedė

vyr.logopedė

aukštasis

Šiaulių universitetas

4.

Regina Ragauskienė

priešmok. ugd.pedagogė

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

5.

Liuda Pavliukienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

ŠPI ikimok.ped.

6.

Ona Moniuvienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

KU ikimok.ped

7.

Rasa Motiejauskienė

priešmok.ugd. pedagogė

metodininkė

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

8.

Reda Miknienė

priešmok.ugd.

pedagogė

metodininkė

aukštesnysis

Panevėţio ped. mokykla

9.

Dalia Kačinskienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

10.

Laimutė Bukauskienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

11

Dalia Kušeliauskienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

12.

Danutė Zaveckienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

13.

Laimutė Pranckaitienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Panevėţio ped.m-kla

14.

Vitalija Anusaitė

auklėtoja

auklėtoja

aukšt. neuniver.

Šiaulių valstybinė kolegija

15.

Vida Intaitė

priešmok.ugd.

pedagogė

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

16.

Daiva Griškienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

ŠU eduk.

17.

Rasa Voveraitienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

KU ikimok.ped

18.

Irena Rupšienė

auklėtoja

metodininkė

aukštasis

ŠU eduk.

19.

Sandra Andrėjevienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

20.

Otilija Sidaravičiūtė

priešmok.ugd. pedagogė

metodininkė

aukštasis

ŠPU prad.kl.ikmok.

21.

Genutė Lučinskienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

KU ikimok.ped

22.

Vilma Krutko

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

23.

Virginija Bundulienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštesnysis

Klaipėdos ped.m-kla

24.

Angelė Streckienė

men.ugd.ped.

metodininkė

aukštasis

ŠU prad.kl.ikmok.

25.

Laima Petrulaitienė

men.ugd. ped.

metodininkė

aukštasis

Klaipėdos universitetas

26.

Jurgita Avelienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

ŠU eduk.

27.

Jurgita Simaitienė

auklėtoja

vyr.auklėtoja

aukštasis

Šiaulių universitetas

28.

Milda Čėsnė

auklėtoja

auklėtoja

aukštasis

Šiaulių universitetas

29.

Jurgita Nagienė

priešmok. ugd.pedagogė

metodininkė

aukštasis

KU Tęstinių studijų institutas

30.

Lina Šilinskienė

sekretorė

aukšt. neuniver.

Socialinių mokslų kolegija

31.

Danutė Jokubauskienė

dir. pav. ūkiui

aukštesnysis

Vilniaus kooper. tech.

32.

Vilma Streckienė

aukl.padėjėja

aukšt. neuniver.

Žemaitijos kolegija

33.

Rimutė Puidokienė

aukl.padėjėja               vidurinis

   

34.

Elena Šamonskienė

aukl.padėjėja

vidurinis

   

35.

Irena Mikienė

aukl.padėjėja

aukštesnysis

Šiaulių med.m-kla

 

36.

Zita Jankauskienė                  

aukl.padėjėja

 vidurinis  

37.

Jolanta Juškienė

aukl.padėjėja

aukštesnysis

Kauno ekonomikos tech.

 

38.

Raimonda Vaitkuvienė

aukl.padėjėja

nebaigtas vid.

 

39.

Stasė Arienė

aukl.padėjėja

vidurinis

 

40.

Tatjana Momgaudienė

aukl.padėjėja

aukštesnysis

Bresto politech.

 

41.

Violeta

Bakšinskienė

aukl.padėjėja

vidurinis

 

42.

Rita Šapalienė

aukl.padėjėja

vidurinis

 

43.

Vilija Žulkuvienė

aukl.padėjėja

aukštesnysis

 

44.

Alma Lauraitienė

valytoja

vidurinis

 

45.

Stasė Monstavičienė

kiemsargė

aukštesnysis

Telšių prekyb.m-kla

 

46.

Mindaugas Gintalas

darbininkas

vidurinis

Plungės statybos tech.

 

47.

Giedrius Šilinskis

sargas

aukštesnysis

 

48.

Artūras Savickis

sargas

vidurinis

 

49.

Alvydas Gailius

sargas

vidurinis