Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Logopedas

LOGOPEDAS - KAS TAI?

Tai specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams ir suaugusiems padedantis pašalinti ar sušvelninti turimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus.

Taigi logopedas darželyje:
priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko prieškalbinę / kalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius, identifikuoja esamą sutrikimą, sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti;
įvertina oralinę motoriką, esant sutrikimui parenka individualius korekcijos būdus jiems įveikti ar sušvelninti;
per sensorinę stimuliaciją skatina prieškalbinę raidą;
per įvairias žaidybines situacijas skatina vėluojančios kalbos raidą;
padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais;
logopedinių pamokėlių metu formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną,
formuoja/koreguoja garsus, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti;
padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus;
padeda įveikti ar sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.);
šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams;
dirba su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų, specifinį mišrų raidos sutrikimą;
padeda įveikti ar sušvelninti kalbos sutrikimus suaugusiems po įvairių organinių galvos smegenų pažeidimų (traumos, insultų ir kt.)
konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais, ruošia rekomendacijas į namus;
profilaktiškai tiria vaikų prieškalbinę ir kalbos raidą, priešmokyklinukų kalbos sambrandos lygį.

logopedo darbo laikas