Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Pradžia

TELŠIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „EGLUTĖ“ OLIMPINIS UGDYMAS – KASDIENYBĖ

Telšių lopšelis – darželis „Eglutė“ nuo 2013 metų aktyviai dalyvauja projekte „Olimpinė karta“. Šis projektas skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Pagrindinis projekto tikslas - per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus. 

 Šio tikslo laikomės ir mes - siekdami olimpines vertybes ugdyti nuo mažų dienų skatindami vaikus sportuoti bei ugdytis per sportą. Ugdymo formos įstaigoje yra įvairios. Vyksta kasdienės rytinės mankštos, judrios veiklos, sportinės pramogos, sveikatos dienos, olimpinių žinių valandėlės, projektai, konkursai, olimpinės žaidynės. Kiekvienais metais pedagogai rašo projektus atsižvelgdami į pagrindinius olimpinius principus, vertybes, olimpinio judėjimo ramsčius ir gauna finansavimą. 2018 metais projektas parašytas logopedės Linos Sakienės, tema "Fizinės veiklos poreikis vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių". Viena iš pagrindinių projekto siekiamybių buvo įtraukti ikimokyklinio amžiaus vaikus ir specialiųjų poreikių vaikus į sportinę, šviečiamąją veiklą formuojant visapusišką asmenybę. Projekto veiklos buvo organizuojamos taip, kad vaikams būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį pajėgumą ir darbingumą, lavinti judesius, gerinti sensorinius procesus. Šiais metais, l/d „Eglutė“ tapo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto išrinkta „Olimpinės kartos“ laureate - nominacijoje „Metų projektas“. Nominacija kartu su apdovanojimo sertifikatu ir piniginiu prizu buvo įteikta „Olimpinio švietimo forume 2019“ Kauno Žalgirio arenoje. Šiame renginyje auklėtoja metodininkė Jurgita Nagienė pristatė olimpines veiklas vykdomas darželyje „Sportas mus vienija“. Smagu, kad  pranešimas sulaukė daug gerų atsiliepimų, padėkų. Džiaugiamės direktorės Vitos Gailienės palaikymu, pasiūlytomis idėjomis rengiant „Olimpinės kartos“ projektus, puoselėjant komandinį pedagogų darbą ir bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų vykdant projektines veiklas. Didžiuojamės, kad suorganizuotos nekasdienės veiklos ugdytiniams suteikia daugiau gerų emocijų, labiau pagilina žinias apie olimpines vertybes, tokias kaip tikslo siekimas, pagarba, draugystė, kilnus elgesys ir džiaugsmas dėl įdėtų pastangų.